SMM

Get a website that grows your business

Социалните мрежи са най-бързият и лесен начин за достигане до потенциални потребители на компаниите. За да се развива добре този канал за комуникация и да има реална стойност за бизнеса, е необходимо той да се поддържа с публикации всяка седмица.

  • Публикациите трябва да бъдат релевантни както за тематиката на Facebook страницата, така и за интересите на потенциалните потребители. Важно е да се внимава с публикации на чувствителни теми – политика, религия, раса и т.н.
  • Facebook рекламата е най-добрата опция за достигане бързо до широк кръг от потенциални клиенти. Рекламата се таргетира към потребители с определени деморгафски признаци и интереси.
  • Форматите за реклама са различни – пормотирани постове, промотирани страници, реклама за препращане към уебсайт, реклама за насочване на вниманието към определени продукти и др.

Свържете се с нас

Име и Фамилия: *
Имейл: *
Телефон:
Компания:
Вашето съобщение: