Индивидуални решения

Get a website that grows your business

Всеки бизнес е различен. Дори и преките конкуренти в един и същи бранш имат различни нужди по отношение на дигиталния маркетинг. След среща с нас ние подготвяме индивидуален онлайн маркетинг микс за Вашия бизнес.

  • Одит на текущото състояние на бизнеса в онлайн пространството. Определяне на налични и липсващи дигитални инструменти. 
  • Ще получите индивидуален опитен консултант, с когото можете да обсъдите насоките на развитие на Вашата фирма, за да отговарят те с предвидените маркетингови дейности.
  • Вие сте наясно с всяка стъпка, която ние предприемаме, за да рекламираме бизнеса Ви. Вашето одобрение на основните елементи от маркетинговите дейности ще бъде необходимо, за да ги приложим.

Свържете се с нас

Име и Фамилия: *
Имейл: *
Телефон:
Компания:
Вашето съобщение: